1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
26.08.2009 14:11:11 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 253-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:11:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 253-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:10:53 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 253-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:06:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 250-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:05:49 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 251-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:05:25 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 252-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:05:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 252-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:05:07 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 252-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:02:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 251-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:02:43 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 251-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 14:01:30 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 251-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:59:45 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 250-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:59:20 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 250-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:57:21 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie NR 249-2009 Burmistrz Łęknicy z dnia 19 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:57:09 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie NR 249-2009 Burmistrz Łęknicy z dnia 19 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:57:08 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie NR 249-2009 Burmistrz Łęknicy z dnia 19 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:56:59 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie NR 249-2009 Burmistrz Łęknicy z dnia 19 czerwca 2009r.
26.08.2009 13:45:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/164/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:45:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/164/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:45:24 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/164/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:41:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:41:12 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:41:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:40:53 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:40:43 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
26.08.2009 13:36:52 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
26.08.2009 13:36:45 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
26.08.2009 13:36:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
26.08.2009 13:36:06 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
26.08.2009 13:36:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
26.08.2009 13:35:56 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/159/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 20 maja 2009r.
25.08.2009 08:57:19 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/175/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
25.08.2009 08:57:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/174/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
24.08.2009 09:10:34 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/176/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
24.08.2009 08:41:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/166/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
24.08.2009 08:40:23 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/167/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 25 czerwiec 2009r.
21.08.2009 14:17:01 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.
20.08.2009 12:17:52 Dawid Śliwiński Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.
20.08.2009 11:58:09 Dawid Śliwiński Z kategorii Informacje dot. organizacji pozarządowych NGO do kategorii Otwarty Konkurs Ofert został przeniesiony artykuł Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień
17.08.2009 08:52:27 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
17.08.2009 08:51:43 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17.08.2009 08:49:30 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17.08.2009 08:49:21 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
17.08.2009 08:49:13 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17.08.2009 08:48:38 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
17.08.2009 08:48:04 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17.08.2009 08:46:37 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁĘKNICY - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
06.08.2009 12:07:57 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.08.2009 12:06:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.08.2009 12:04:24 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
MENU
   
 
LINKI