1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Data Redaktor Zmiana
07.05.2009 11:37:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 227-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.
07.05.2009 11:37:08 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 228-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.
07.05.2009 11:36:49 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 229-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.
07.05.2009 11:36:39 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 230-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.
07.05.2009 11:36:29 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 231-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009 r.
07.05.2009 11:36:19 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 221-2009 BURMISTRZA ŁĘKNICY z dnia 7 kwietnia 2009r.
07.05.2009 11:10:13 Dawid Śliwiński Z kategorii Ogłoszenia do kategorii INFORMACJE, OGŁOSZENIA I PRZETARGI został przeniesiony artykuł Konkurs na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.
07.05.2009 10:49:44 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Konkurs na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.
07.05.2009 10:49:36 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Konkurs na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.
07.05.2009 10:44:54 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Konkurs na realizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich 2009r.
07.05.2009 10:41:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.05.2009 10:41:31 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.05.2009 10:38:05 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:37:48 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:37:37 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:37:31 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:37:17 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:37:10 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:36:59 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:36:52 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
07.05.2009 10:36:26 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Wzór oferty realizacji zadania publicznego - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia z dnia 15 grudnia 2010r.
30.04.2009 14:35:27 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXIX/2009
30.04.2009 14:35:15 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVIII/2009
30.04.2009 14:35:03 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVII/2009
30.04.2009 14:33:57 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIX/2009
30.04.2009 14:33:37 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Protokół Nr XXVII/2009
30.04.2009 14:33:25 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVIII/2009
30.04.2009 14:33:05 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVII/2009
30.04.2009 14:32:38 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/2008
30.04.2009 13:10:40 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXVI/137/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 stycznia 2009r.
30.04.2009 13:05:13 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
30.04.2009 13:03:51 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY
30.04.2009 08:21:58 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 236-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 08:21:54 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 236-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 08:21:39 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 236-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 08:21:29 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 236-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 08:02:48 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICY z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 08:01:06 Dawid Śliwiński Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICY z dnia 24 kwietnia 2009r. z kategorii 2009
30.04.2009 08:00:09 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICY z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 07:59:46 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘKNICY z dnia 24 kwietnia 2009r.
30.04.2009 07:59:46 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł
28.04.2009 12:48:48 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy - łącznika ulicy Leśnej z ulicą T. Kościuszki w Łęknicy” ogłoszonego w dniu 26.05.2008 r
28.04.2009 12:47:56 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy - łącznika ulicy Leśnej z ulicą T. Kościuszki w Łęknicy” ogłoszonego w dniu 26.05.2008 r.
28.04.2009 12:46:46 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Opracowanie inwentaryzacji, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. XX-lecia 7 na działce nr 177/1 w Łęknicy
28.04.2009 12:44:31 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł Opracowanie inwentaryzacji, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. XX-lecia 7 na działce nr 177/1 w Łęknicy
23.04.2009 10:17:11 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 215-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 marca 2009r.
23.04.2009 10:16:59 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 215-2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 16 marca 2009r.
23.04.2009 09:23:50 Dawid Śliwiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.
23.04.2009 09:23:40 Dawid Śliwiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.
23.04.2009 09:04:14 Dawid Śliwiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/147/2009 RADY MIASTA ŁĘKNICA z dnia 26 marca 2009r.
 
 
MENU
   
 
LINKI