BIP Łęknica http://www.leknica.samorzady.pl/ Najnowsze artykuły z naszej strony NOWY BIP 09/05/2012 07:44:42 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4660 NOWY BIP 09/05/2012 07:44:42 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4661 NOWY BIP 09/05/2012 07:44:42 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4662 Uwaga strona którą Państwo przeglądacie jest archiwum do maja 2012r. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne - w związku z nie podpisaniem umowy na jedną z części zamówienia 30/04/2012 13:56:14 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4658 Przetarg na usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość” - w związku nie podpisaniem umowy na jedną z części zamówienia Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne 30/04/2012 13:56:14 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4659 Przetarg na usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość” - w związku nie podpisaniem umowy na jedną z części zamówienia Wynik naboru stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy 27/04/2012 13:42:57 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4657 UCHWAŁA NR X.68.2011 17/04/2012 08:08:28 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4651 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy naukowych 17/04/2012 07:26:02 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4650 Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy naukowych Zaproszenie do złożenia oferty 13/04/2012 11:18:19 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4649 Zaproszenie do złożenia oferty - Bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie czystości na boisku oraz przygotowanie zaplecza dla zawodów. Informacja dla osób głucho-niemych - załatwianie spraw w urzędzie 12/04/2012 08:54:05 http://www.leknica.samorzady.pl/art/id/4647 INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się